Logo

Św.pieniężne

Alimenty

Eksmisja

PROTEST


K O M U N I K A T

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Pani Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska.


Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Stąd też, jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn.

W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników, dziś oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelaria pozostanie zamknięta i nie będzie wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie będziemy przyjmować stron postępowań.

 

Komornik sądowy


Witamy na stronie internetowej kancelarii Komornika przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewy Szeremietiew-Kurza
Kancelaria pracuje na systemie operacyjnym SQL Komornik. Poprzez platformę e-Sąd /EPU/ obsługuje również wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej, stąd tez mają Państwo możliwość wyboru w zakresie sposobu dochodzenia roszczeń a następnie skierowania tak uzyskanego tytułu do egzekucji w formie tradycyjnej bądź elektroniczej.

Kancelaria jest w pełni zinformatyzowana i posiada dostęp do następujących baz danych:
→ System bankowości elektronicznej OGNIVO – umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem,
→ PUE- ZUS – platforma umożliwiająca błyskawiczne ustalenie płatnika składek dłużnika
→ Centralna Baza Danych o Księgach Wieczystych – pozwalająca na dokonanie ustaleń w zakresie nieruchomości dłużnika
→ Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Dostęp do powyższych systemów pozwala na niezwłoczne ustalenie majątku dłużnika, co  wpływa na szybkość i skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy  do kontaktu. Dane kontaktowe znajdą Państwo w osobnej zakładce.